аксиния джурова

Аксиния Джурова: Името ми е гръцко, от аксиос – достойна

Аксиния Джурова е международно признат учен, специалист по византология и славистика с хоби съвременно изкуство. Член-кореспондент на БАН, редовен професор по история на изкуството….