Александър Инчовски

Александър Инчовски: От Сашо Диаблото до ренесансов художник

„От всички възможни решения избирай най-доброто. Не най-обещаващото, не най-рационалното, не най-прогресивното и, разбира се, не най-ефективното, а най-доброто!“, са казали Аркадий и Борис…