Ан Енрайт

„Актриса“, Ан Енрайт

Отношенията между майка и дъщеря са сложни и амбивалентни, крехко равновесие, сглобено от обич, амбиция, съперничество и ревност, понякога с динамично сменящи сe роли….