Аdvanced Génifique Sensitive

Хидратация от Lancome

Чувствителната и реактивна кожа може да бъде силна. Единственият в инициативния комитет по издигане на кандидатурата й е двойният концентрат Аdvanced Génifique Sensitive. Серумната…