биохакинг

Who wants to live forever

Теория и практика на биохакинга „Ха, че кой би искал да живее вечно?!“, възкликва колежката ми, докато обсъждаме в офиса темата за най-новия тренд…