Ерве Льо Телие

Симулация ли е човечеството

“Надеждата е най-голямото зло. Когато Пандора отворила гърнето, от него се разлетели всички възможни злини, а най-голямото – надеждата, останало на дъното. Когато човек…