карма

Време за жътва

Наскоро прочетох следното: „Понякога причината, поради която хубавите неща не се случват на теб, е защото ти си хубавото нещо, което трябва да се…

Време за жътва

Наскоро прочетох следното: „Понякога причината, поради която хубавите неща не се случват на теб, е, защото ти си хубавото нещо, което трябва да се…