Клуб на любителите на книги и пай от картофени обелки от остров Гърнзи