летен книжен клуб

Летен Книжен Клуб

Бутилираме лятото и отпиваме жадно. Чакахме го прекалено дълго. Затова за двата най-горещи месеца в годината сме подбрали четива, които хем са нови и…