лив улман

Сцени от един семеен живот

Който е гледал оригиналния филм на Ингмар Бергман със същото заглавие от 1974 година или пък предшестващия го сериал от 1973-а, значи знае какво…