ловеч

LOVEч, тази люлякова любов

Текст Елена Денева Покрит мост, зоопарк. Това беше единственото, което изникваше в детската ми глава при споменаването на Ловеч. Училищните екскурзии обогатиха информацията порядъчно,…