Патрик Модиано

Симпатично мастило

Къде е Ноел Льофевр Когато преди няколко години Патрик Модиано започва да пише „Симпатично мастило“, той избира разказа от първо лице. Но ако преди…