поезия

Дигитални истории на хартия

Бивш журналист, настоящ програмист и вече писател, Георги Караманев започва „Дигитални истории” в началото на 2021-ва като онлайн платформа, а днес вече държим в…

Поезия на футболен финал

Светът става все по-уютно място в периода на пандемия и необичайни на пръв поглед неща се съетават в перфектна симбиоза. Като американски футбол и…