сдружение всяка дума

В помощ на детското развитие

В България няма стандарт за насочване към съвременни и ефективни медицински изследвания за деца в аутистичния спектър и сродни невроразвитийни разстройства. Аутистичният спектър, хиперактивността…