„Симон“

„Симон“, Нарине Абгарян

Като всички книги на Нарине Абгарян и този роман е трагикомичен и изпълнен с безкрайна доброта. И като всички книги на Нарине Абгарян той…