тасос

Тасос от Тасос

Косата му е овъглено стърнище, зъбите – перли, сълзите – морска сол, кръвта – ципуро. Да срещнеш Тасос Кузис, легендарният герой от пътеписа „Мед,…