Уилям Шекспир

„Бурята“, Уилям Шекспир

Най-близкото до приказката от класика Уилям Шекспир със сигурност са неговите романси. А „Бурята“ е най-известният сред тях. Пиесата „Бурята“ разказва митичната история на…

„Макбет“, Уилям Шекспир

„Макбет“, една от най-значимите творби на Уилям Шекспир, е посветена на пълководеца Макбет, готов на всичко, за да се възкачи на трона на Шотландия….