устойчиво развитие

Зеленият дом

Какво е устойчивост в интериора и няколко начина да я постигнем Екологията и устойчивото развитие съвсем не са нови теми и през последните години…