хендпоук

Телесна живопис

Или особеностите на националната техника за ръчно татуиране хендпоук (от hand – ръка и poke – пробивам), по която си падат Риана и Анджелина…