цермат

Горе, на високото

Свикнали сме да свързваме лятната почивка с морето. Цяла година копнеем за пясък и вълни, за сол по кожата и коктейли в плажните барове….