червена коса

Лигата на червенокосите

Някои учени алармират, че заради климатичните промени генната мутация, отговорна за рижия цвят, ще се случва все по-рядко, а след 100 години червенокосите ще…