A Drop D’Issey Issey Miyake

Капка поезия

Загадъчна и изненадваща, природата крие съкровища, невидими с просто око. A Drop D’Issey на Issey Miyake разкрива скрита поетична вселена, в която капката не…