Hayes & Y

Hayes & Y

Слушайки парчетата на Hayes&Y, трудно може да разбереш, че това е българска група. И не само защото пеят на английски, а и защото самата…