Vino Orenda

In vino veritas

Вече 8 години Валентина и Асен Цекови ни учат как да избираме българското и да възпитаваме вкуса си към качествената гроздова напитка. Едно лудо…