she shed

Женско убежище

През последните години доби популярност терминът she shed. Преводът му е нещо като „женско убежище“, а измислянето му е в отговор на man cave,…